Web Analytics

Türkiye'nin En Kaliteli Hayvansever Platformu!

Temiz arayüz, yenilikçi bakış açısı ve stabil bir duruş. Türkiye'nin ilk ve tek marka tescilli hayvanseverler platformu "Hayvanlar.com.tr"
Sevimli dostlarımız hakkında her tür bilgiye rahatça erişip sorunuzu sorabileceğiniz tek platform.

Dünyadaki Baykuş Türlerinin Sayısı Neden Artmaya Devam Ediyor?

Garfield

Admin
Katılım
6 Ağu 2021
Mesajlar
33,075
Aldığı Beğeni
13
Konum
Alaska
Minik Dostum
  1. Kuş
Baykuşlar, farklı ve kolayca tanınan bir kuş grubundan oluşur. Bununla birlikte, kuş tüyü ve morfolojideki benzerlikler, birçok türün ekolojisi ve davranışına ilişkin genel bilgi eksikliği ile birleşir. Bu yüzden türler ve hatta jenerik sınırlar konusunda önemli belirsizliğe yol açmıştır. Baykuşların iç taksonomisi (Strigiformes) ötücü olmayan kuşların diğer herhangi bir familyasından daha büyük bir akış durumunda olabilir. ‘Türler’ teriminin anlamı, yeni yöntemler, her bilimsel çağın farklı öncelikleri ve çeşitli biyolojik araştırma alanları tarafından ileriye doğru yönlendirilen birçok değişiklikten geçmiştir.
Dört temel tür tanımı vardır, ancak günümüzde en az 26 farklı tanım bulunmaktadır. Baykuşlar, incelenen kuş grupları arasında en düşük melezleşme oranına sahip olup sadece yaklaşık % 1’dir, oysa av kuşları % 20’nin üzerinde melezleşir ve kuğu, kaz ve ördek grubu % 40’ın üzerindedir. Bu nedenle, biyolojik tür kavramı (BSC) baykuşlar için hala oldukça iyi hizmet vermektedir. Bununla birlikte, tüm tür tanımlarının kendi sınırlamaları olduğu gösterilmiştir. Biyolojik tür kavramı (BSC), türlerin evrimin gerçek ve temel birimleri olduğunu gösterir.


Morfolojik tür kavramıyla ilgili temel sorun, ayrı türler olarak adlandırılmadan önce iki grubun ne kadar farklı olması gerektiğidir. Evrimsel tür kavramı çok çekicidir, ancak organizmaların kesin evrimsel tarihini keşfetmek pratik olarak imkânsızdır. Pek çok baykuş o kadar nadirdir ki, sitokrom-b genindeki nükleotid dizilerini incelemek için kan örnekleri almak mümkün olmamıştır. Moleküler veriler şu ana kadar sadece 175 tür için mevcuttur. Bu nedenle 100 veya daha fazla tür, DNA testi için yeni materyal elde edildiğinde resmi onay için beklemektedir. DNA kodunun keşfi taksonomide devrim yaratmıştır, ancak sorun şu ki, DNA’daki değişkenlik genellikle morfolojideki değişkenlik veya üreme uyumluluğu ile ilişkili değildir.
Dünyadaki Baykuş Türlerinin Sayısı Neden Artmaya Devam Ediyor?Dünya baykuş türlerinin sayısı 1972 ile 2014 arasında 109’dan 268’e çıkmıştır. Sayıya bakıldığında baykuş türlerin neden her yıl bu kadar çok türlerinin oluştuğu merak konusudur. Bunun ana nedenlerinden biri, birçok baykuşun yakın akrabalarından küçük farklılıklar geliştirdikleri küçük adalarda yaşamasıdır. Daha sonra, bu izole baykuş popülasyonlarından birini ayrı bir tür olarak kabul edip edilmediği meselesi haline gelir. Bazı objektif olan zoologlar, muhtemelen ikisini alt tür olarak bir araya getirir, ancak korumacı olan zoologlar, ada formunu çok nadir ve acil korumaya ihtiyaç duyan eksiksiz bir tür olarak görürler.


Önemli ölçüde, bu ‘yeni baykuşlar’ bilim camiası tarafından doğru veya hatalı olarak sınıfdarılan ve bildirilen alt türler olarak biliniyor. Çok daha küçük bir dereceye kadar, tropikal ormanlarda hala tamamen bilinmeyen baykuş türleri tespit edilmektedir. Bununla birlikte, 2001’den sonra sadece 15 tamamen yeni baykuş türü tanımlanmıştır. Ayrıntılar bu yeni türlerin en sonuncusu hakkında verir. Habitat tahribatı ve iklim değişikliği ile ilgilenilmediği takdirde, en nadir bulunan baykuşlardan bazılarını çok kolay kaybedilebileceğinden emin olunmalıdır. Baykuşlarun yeni alt türler yerine yeni türler olarak tanımlamak, koruma çabalarına yardımcı olur. Şu anki habitat kaybı ve iklim değişikliği oranıyla birlikte, yakında yeni türlerini tarif etmekten daha hızlı türler kaybetmek mümkündür.
Baykuşlar, farklı ve kolayca tanınan bir kuş grubu oluştursa da, kuş tüyü ve morfolojideki benzerlikler, birçok türün ekolojisi ve davranışına ilişkin genel bilgi eksikliğiyle birleştiğinde, türler ve hatta genel sınırlar hakkında önemli belirsizliğe yol açmıştır. Baykuşların iç taksonomisi, ötücü olmayan kuşların diğer herhangi bir ailesinden daha büyük bir kargaşa durumunda olabilir.


Türleri
‘Türler’ teriminin anlamı, yeni yöntemler, her bilimsel çağın farklı öncelikleri ve çeşitli biyolojik araştırma alanları tarafından ileriye doğru yönlendirilen birçok değişiklikten geçmiştir. Türlerin sınırlandırılması konusu uzun zamandır tür kavramsallaştırması ile karıştırılıyor. Ve hem tür kategorisinin tanımı hem de türlerin sınırlarını ve sayılarını çıkarma yöntemleri konusunda yarım asırlık bir tartışmaya yol açıyor. En büyük sorun şu anda birçok biyoloğun farklı ve en azından kısmen uyumsuz tür kavramlarını savunmasıdır. 22 adlandırılmış tür kavramını listelenmiştir, fakat daha da fazla alternatif tanım vardır. Bu, biyologları geleneksel tür kavramına bağlı olmayan yeni tür sınırlandırma yöntemleri geliştirmeye teşvik eder. 22 adlandırılmış tür kavramı olsa da 4 tür altında toplanan kavramlar aşağıdaki gibidir:
• Biyolojik tür kavramı, üreme yoluyla diğer bu tür gruplardan izole edilmiş, gerçek veya potansiyel olarak melezleşen popülasyonlardan oluşan bir gruptur.
• Morfolojik tür kavramı, bir tür, diğer gruplar tarafından paylaşılmayan belirli bir ortak morfolojik özellikler kümesiyle tanımlanır
• Evrimsel tür kavramı, bir tür, ortak evrimsel geçmişi ve ortak bir atadan türemesi ile tanımlanır.
• Genotipik küme kavramı, morfolojik tanımın esasen genetik bir versiyonu olan yakın zamanda tanıtılan bir tanımdır. Türler arasındaki farklılıkları morfolojik değil genetik gablar belirler.Baykuş Tanımlamaları ile İlgili Sorunlar
Baykuşlar, incelenen kuş grupları arasında en düşük melezleşme oranına sahip olup sadece % 1’dir, oysa av kuşları % 20’nin üzerinde melezleşir ve kuğu, kaz ve ördek grubu % 40’ın üzerindedir. Bu nedenle, biyolojik tür kavramı (BSC) baykuşlar için hala oldukça iyi hizmet vermektedir. Bununla birlikte, tüm tür tanımlarının kendi sınırlamaları olduğu gösterilmiştir. Biyolojik tür kavramı (BSC), türlerin evrimin gerçek ve temel birimleri olduğu fikrini kapsar. Cinsler, aileler ve düzenler gibi daha yüksek taksonomik kategoriler, evrimsel ilişkileri gevşek bir şekilde yansıtsa da, rahatlık için yapılmış daha yapay koleksiyonlardır.


Bazı araştırmacılar, biyolojik tür kavramın benimsenmesinin, filogenetik tür kavramının teşhis edilebilir versiyonu gibi alternatif tür kavramlarından birinin benimsenmesinden daha az tür taksonunun tanınmasına yol açtığı durumlara dikkat çekmiştir. Morfolojik tür kavramının temel sorunu, ayrı türler olarak adlandırılmadan önce iki grubun ne kadar farklı olması gerektiğidir. Evrimsel tür kavramı çok çekicidir, ancak organizmaların kesin evrimsel tarihini keşfetmek pratik olarak imkansızdır. DNA kodunun keşfi taksonomide devrim yaratmış olsa da, ancak sorun şu ki, DNA’daki değişkenlik genellikle morfolojideki değişkenlik veya üreme uyumluluğu ile ilişkili değildir.
Evrimsel değişim tarafından huzursuz hale getirilen doğal bir dünya üzerine herhangi bir tek tanımı empoze edebilecek ve uygulayabilecek varsaymak açıkça gerçekçi değildir. Tüm tür kavramlarının bazı faydaları var gibi görünmektedir ve hepsi önemli biyolojik özelliklere dayanmaktadır. Ne yazık ki, farklı tür kavramları, ortak bir temel unsuru paylaşmalarına rağmen, çoğu zaman hangi popülasyon soylarının tür olarak tanınmayı hak ettiğine dair farklı sonuçlara yol açabilir.Dünyadaki Baykuş Türlerinin Sayısı Neden Artmaya Devam Ediyor?
Dünyanın İlk Baykuşları Kitabı
1972 yılında, John A Burton tarafından düzenlenen ilk ‘Dünyanın Baykuşları kitabı halen yazılmaya devam edilmektedir. Bu 15 kişiden oluşan ekip, bilinen her baykuş türü hakkında yazmaya ve resimlemeye çalışmışlardır. O zamanlar 130-140 civarında baykuş türü olduğu konusunda hemfikir olmaları oldukça kolay olmuştur, ancak aynı yıl iki Doğu Alman bilim adamı, baykuş türlerinin devrim niteliğinde 109’a indirgenmesini sağlamıştır. Örneğin Çubuklu Baykuş (Strix varia) ve Ural Owl’u (Strix uralensis) birleştirilmiş ve yalnızca dokuz Tytonidae baykuşu vardır. Ayrıca Bubo ve Ketupa’yı doğru bir şekilde birleştirmişlerdir ama Bubo ve Nyctea ve birlikte Ciccaba için Strix ve Rhinoptynx için Asio, vb türleri de birleştirilmiştir.


Dünya Kuşları Üzerine El Kitabı
El kitabında baykuşlar için bir liste hazırlamsı istenmiş ve listelenen verilere göre 1999 yılında 205 türe sahip olunmuştur, ancak König ve arkadaşları aynı yıl tür sayısını 212’ye çıkarmışlardır. Ayrıca yeni türlerin bu fabrikasyonunu sorgulamak için 2000 yılında Baykuş Taksonomisi – Tüm topaklar nereye gitti konusunda yazı yazılmıştır.

Taksonomistler
Taksonomi, yüzyıllardır biyolojik çeşitliliğin evrensel adlandırma ve sınıflandırma sistemini sağlayan ve yeni bilgileri etkili bir şekilde barındırmaya devam eden bilimsel bir disiplindir. Ancak, bir odada iki taksonomist varsa, hiçbir şey üzerinde anlaşamayacakları söylenir. Bu nedenle, baykuş taksonomisinin hala bir değişim halinde olmasına ve kabul edilebilir türlerin sayısının 200 ile 270 arasında değişmesine şaşmamak gerekir. Ünlü Dr. of Zoology ‘Owl’ adlı kitabında Desmond Morris yeni bir sınıflandırma vermiştir ve burada 198 çeşit baykuşu gerçek tür olarak kabul etmiştir. Ancak en son Dünyanın Baykuşları König ve arkadaşları halihazırda 250 baykuş türünü, yeni ve geçerli türler olarak kabul edilebilecek 29 alt türü listelemişlerdir.


Dünya Baykuşları Üzerine Fotoğraf Rehberi 1. Kitap
Ancak daha sonra 2010 yılında, dünyadaki bilinen tüm baykuş türleri hakkında yazı yazılması ve resimlenmesi için Baykuşlar için bir fotoğraf Rehberi istenmiştir. Böylece, König’in 250 türünden sonra, 1930’lu yıllardan beri hiçbir kayıt olmadığı için Yeni Zelanda Gülen Baykuş Sceloglaux albifacies’in neslinin tükenmesini bekleyerek 249 türe sahip olunmuştur.

Dünyanın Baykuşları – Fotoğraf Rehberi 2. Kitap
Dünyadaki Baykuş Türlerinin Sayısı Neden Artmaya Devam Ediyor?2012 yılında ilk baskının basılmasının hemen ardından 15’ten fazla yeni baykuş türü önerilmiştir. Çıkan kitapta o kadar çok yeni tür kaçırılmış ki, kitap yayıncıcı gelecek yıl 268 türle yapılan ikinci bir baskıyı üretme ihtiyacı olduğuna karar vermiştir.Dünyanın Baykuşları – Fotoğraf Rehberi
İkinci baskı yazıldıktan sonra, kesinlikle en az beş yeni tür, Hint Okyanusu’ndaki Andaman Adaları’ndan Walden’s Scops Owl Otus modestus ve Lombok adasından Rinjani Scops Owl Otus jolandae olarak tanımlanmıştır. Umman’dan Omani Owl Strix omanensis gibi yeni bir tür olduğu düşünülüyor, Ortadoğu’dan buna göre Çöl Baykuşu veya Çöl Tawny Owl S. hadorami olarak yeniden adlandırılmıştır, Pakistan‘dan tek bir örneğe dayanarak ilk kez 1878 yılında A. Hume tarafından tanımlanan Hume’s Owl Strix butleri olarak yeniden tanımlanmıştır. Daha önce Strix butleri olduğuna inanılan diğer, daha tanıdık türlerde vardır.
Kıbrıs Scops Owl Otus cyprius 2015 yılında yeniden düzenlendiğinde, Avrupa bile yakın zamanda yeni bir baykuş türü elde etmiştir. Ve Mağrip (Fas‘tan Libya‘ya kıyı ovaları), ilk olarak Robb ve diğerleri tarafından önerilen Maghreb Wood Owl Strix mauritanica olarak kendi Alaca Baykuşunu almıştır ve Isenmann ve Thévenot tarafından onaylanmıştır.


Son olarak, Sierra Nevada de Santa Marta’dan, Kolombiya’dan Megascops gilesi olarak yeni bir Megascops için uzun zamandır beklenen resmi onay vardır. Güney Amerika’da Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Panama, Peru ve Venezuela’da bazı yeni baykuş türlerinin olması muhtemeldir. Neotropikal Ornitologların çok aktif ve üretken olmaları çok umut vericidir, bu yüzden çok yakında Güney Amerika’daki bu yeni baykuş türleri hakkında daha çok bilgi edilebilir.

Bu Kadar Çok Yeni Baykuş Türü Neden Vardır?
Yeni keşfedilen tüm baykuş türlerinin nereden geldiği merak konusudur. Pek çok baykuş o kadar nadirdir ki, sitokrom-b genindeki nükleotid dizilerini incelemek için kan örnekleri almak mümkün olmamıştır. Moleküler veriler şu ana kadar sadece 175 tür için mevcuttur, bu nedenle 100 veya daha fazla tür, DNA testi için yeni materyal elde edildiğinde resmi onay için beklemektedir. Önemli ölçüde, bu ‘yeni baykuşlar’ bilim camiası tarafından yanlış (veya doğru bir şekilde?) Böyle ilan edilen alt türler olarak biliniyor. Çok daha küçük bir dereceye kadar, tropikal ormanlarda hala tamamen bilinmeyen baykuş türleri tespit edilmektedir. Bununla birlikte, 2001 yılından sonra yalnızca 15 yeni baykuş türü tanımlanmıştır.

Açıklanan Baykuş Sayısı
Desmond Morris, her yıl neden bu kadar çok yeni baykuş türü bulunduğuna dair çok iyi bir gerekçe bildirmiştir: Bugün yetkililer, tam olarak kaç baykuş türü olduğuna ilişkin görüşlerinde önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Bazıları 150 kadar azını kabul ederken, diğerleri 220 kadarını listelemektedir. Bu büyük tutarsızlığın ana nedenlerinden biri, birçok baykuşun yakın akrabalarından küçük farklılıklar geliştirdikleri küçük adalarda yaşamasıdır. Daha sonra, bu izole baykuş popülasyonlarından birini ayrı bir tür olarak kabul edilip edilmediğidir. Örneğin, Hint Okyanusu’ndaki Andaman Adaları’nda bulunan bir tür peçeli baykuş vardır.


Anakara formundan önemli ölçüde daha küçüktür, ancak ikisi vahşi doğada birbirleriyle hiç karşılaşmadıkları için, karşılaşırlarsa özgürce çiftleşeceklerini mi yoksa ayrı mı kalacaklarını söylemek imkansızdır. Dolayısıyla, bunların gerçekten farklı türler olup olmadıkları ancak tahmin edilebilir.


Özetle habitat tahribatı ve iklim değişikliği ile ilgilenilmediğinde, en nadir bulunan baykuşlardan bazılarını çok kolay kaybetmek olasıdır. Baykuşları yeni alt türler yerine yeni türler olarak tanımlamak, koruma çabalarına yardımcı olduğu için böyle tanımlamak onların varlığı için faydalı bir yaklaşımdır.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Bu konuyu görüntüleyenler

Benzer konular