Web Analytics

Türkiye'nin En Kaliteli Hayvansever Platformu!

Temiz arayüz, yenilikçi bakış açısı ve stabil bir duruş. Türkiye'nin ilk ve tek marka tescilli hayvanseverler platformu "Hayvanlar.com.tr"
Sevimli dostlarımız hakkında her tür bilgiye rahatça erişip sorunuzu sorabileceğiniz tek platform.

Karabaş patka kuşu

Tweety

Moderatör
Katılım
6 Ağu 2021
Mesajlar
8,000
Aldığı Beğeni
1
Yaş
38
Konum
Alaska
Minik Dostum
  1. Kuş
Tanımı
Orta-boylu, oldukça büyük ve yuvarlak kafalıdır, yüzerken gövdesinin alt kısmı yokuş şeklindedir. Erkeğin kendine özgü bir görünüşü vardır. Diğer giysileri Tepeli Patkaya benzer, T.P.ye benzer beyaz bir kanat–bantı vardır, fakat: tepesinin arka kısmından sarkan bir sorguç yoktur; kafa şekli daha uzatılmış ve kafa profili yumuşak bir biçimde yuvarlaktır; gövdesi daha uzundur; ve gagasının ucundaki siyahlığın miktarı daha azdır (büyük ölçekte yalnızca “gaganın ucunun ucu” siyahtır, Tepeli P.de ise gaga ucunun tamamı siyahtır). Karıştırılabilecek türler olan melez patkalardan biri olma veya Avrupa’da raaslantısal konuk olan Morbaş Patka olması olasılığına dikkat edilmelidir.-Erişkin Erkek Üreme: Kafası yeşil parıltılı siyahtır, gözü sarıdır; göğsü ve kıçı siyah; böğrü beyazdır, sırtı ise grimsi-beyazdır (ince çizgilenmesi yalnıca yakın mesafeden görülebilir). Gagası küçük, yelpaze şeklindeki “ucunun ucundaki” siyah leke dışında açık gridir. Uçuş sırasında açık renki sırtı sıklıkla barizdir, kanadının üst tarafının ön tarafının kenarları çizgili, orta-koyulukta gridir (sırtından daha koyudur fakat Tepeli P.deki kadar koyu değildir).-Erişkin Dişi: Açık kahverengi-gri böğürleri ile soluk kahverengidir, sırtı az daha koyudur, bazı kuşların sırtında (yalnızca yakın mesafeden görülebilen) grimsi çizgilenmeler olabilir, gaga kökünün çevresinde göz alıcı, geniş, beyaz bir bant vardır (bazı Tepeli Patkaların da gaga köklerinde beyazlık olabilir, fakat genelde daha azdır ve kulmenin üzerine nadiren çıkar). İlkbahar sonu/yazın çoğu dişinin kulak örtülerinde belirgin, açık renkli bir leke bulunur.-Erişkin Erkek Eklips: Üreme giysisine benzer fakat kafası, göğsü ve sırtı kahverengimsidir ve genelde gaga kökünün çevresinde az bir miktar beyaz vardır.-Genç: Erişkin dişiye benzer fakat gaga kökünde daha az beyazlığı vardır, gagası daha koyudur ve gagasının “ucunun ucundaki” koyuluk daha belirsizdir; böğrü daha açıktır. Genç erkek erişkin giysisinin çoğuna 1. kış (Şubat-Nisan) veya 2. kış evresinde bürünür.

DİĞER PATKALAR İLE MELEZLERİ: Önce melez, sonra da karışabileceği tür yazılmıştır (x.y-x gibi)

Karabaş Patka x Tepeli Patka – Erkek Karabaş Patka
Bu Karabaş Patka ile Tepeli Patka arasındaki melez üstünkörü bir biçimde erkek Karabaş Patkaya benzer, aynı onun gibi kafasının çoğu yeşil parıltılıdır, fakat iyice dikkat verilince şu detaylar ortaya çıkar: sırtı ve omuz örtüleri saf Karabaş Patkadan daha koyu gridir ve çizgilenmesi genelde daha ince ve düzensizdir; ayrıca gaga ucundaki siyahlığın miktarı daha fazladır (K. Patkanın yalnızca gagasının “ucunun ucu” siyahtır); çoğu Karabaş Patka-tipi melezlerin sabit, sivri tepelikleri (aynı 34. sayfanın aşağısındaki 3 melez gibi) vardır, bu da meleze karakteristik sivri veya açılı bir tepe yapar ki bu gerçek K. Patkada hiçbir zaman görülmez (tepeliği olmayan melezler yuvarlak kafalarıyla belirgin bir biçimde K. Patkaya benzerler); diğer melezlerin gagaları daha kısadır ve uçları daha geniştir, aynı Tepeli Patka gibi.

Karabaş Patka x Tepeli Patka – Dişi Karabaş Patka
Bu Karabaş ile Tepeli Patka arasındaki bu dişi melez en çok dişi Karabaşı andırır, fakat şu özelliklere dikkat etmek gerekir: gaga kökündeki beyazlık fazladır (Karabaşı işaret eder), fakat gaga ucundaki siyahlık geniştir (Tepeliyi işaret eder); yuvarlak kafasında tepelikten hiçbir iz yoktur (Karabaşı işaret eder), fakat kolayca fark edilebilecek kadar koyu olan sırtı böğürlerinden daha koyudur (Tepeliyi işaret eder). Bu iki ebeveyn tür arasındaki diğer melezlerin tepeliği, Karabaş P. benzeri daha açık sırtı veya gaga ucunda daha az siyahı olabilir ve bu melezlerin bazılarının melez olduğunu anlamak çok zor olabilir.


Karabaş Patkanın Dünya üzerinde 2 alttürü bulunmaktadır: A.m.marila (Avrasya Karabaş Patkası) ile A.m.nearctica (Nearktik Karabaş Patkası).

Habitatı
Tuzlu veya acı sudaki denisel habitatlarda (fiyortlar, takımadalar) veya tatlı su göllerinde, dağlardaki (söğüt ve huş ağacı bölgesi) havuzlarda ve tundrada ürer. Kışlayan kuşlar kıyı boyunca veya koylarda da görülebilirler.
Yayılışı
Türün dünyadaki yayılım alanı 20,000 km2'den fazladır, bu nedenle Asgari Endişe (LC) konumundadır. Karabaş Patkanın üreme dağılımı Avrupa'nın kuzey uçlarından (İzlanda dahil) Asya'ya, Aleut Adaları'ndan (burada yıl boyu ürer) Alaska'ya (ABD) ve Kanada'nın Atlantik kıyıları boyunca uzanan bölgedir. Daha güneyde kışlar; Kuzey Amerika'da Kaliforniya ve Florida'ya, Avrupa'da Adriyatik Denizi ve Karadeniz'e, Asya'da ise batı Hazar Denizi ve Pasifik kıyılarında güneydoğu Çin'e kadar iner.

Ülkemizde başlıca Karadeniz ve Marmara kıyılarında Kasım-Nisan ayları arasında görülebilen düzensiz bir kış ziyaretçisidir.

Farklı Dillerde Adları:
Fransızca: Fuligule milouinan
Almanca: Bergente
İspanyolca: Porrón Bastardo
Beslenme
Karabaş Patkalar beslenmek için dalarlar ve besinlerini su yüzeyinde yerler. Başlıca besinleri yumuşakçalar, su bitkileri ve su böcekleridir. Yaz ayları boyunca Karabaş Patkalar küçük su kabuklularını da yer. Tatlı su ekosistemlerinde Karabaş Patkalar tohumlar, yapraklar, bitki sapları, bitki kökleri ile kındıralar, su askıları ve kereviz sapı ile beslenirler. Perdeli ayakları ve ağırlığı sayesinde bir Karabaş Patka 6 metre kadar derinliğe dalabilir ve 1 dakikaya kadar suyun altında kalabilir. Bu onun diğer dalıcı ördeklerin ulaşamadığı besinleri alabilmesini sağlar. Karabaş Patkalar binlerce kuştan oluşabilen büyük sürüler oluştururlar. Sürüler suda olduklarında akıntı ile karşılaşırlar; bazıları geriye doğru atılurken diğerleri pozisyonlarını korumak için öne doğru uçarlar.
Biyolojisi
Karabaş Patka İzlanda'dan kuzey İskandinavya'ya olan bölgede, kuzey Rusya'da, kuzey Sibirya'da ve Kuzey Amerika'nın kutup kesimlerinde ürer. Tundra ve taygalarda ürer. Karabaş Patkalar genellilkle büyük kuzey göllerindeki adalarda yuva yapar. İki yaşında üremeye başlarlar, fakat yuva yapmaya birinci yaşta başlanabilir. Erkekler kur sırasında (kış sonu-ilkbahar başı; üreme bölgelerine doğru göç devam ederken) dişilerin dikkatini çekmek için hızlı, yumuşak bir ıslık sesi çıkarır. Dişinin sesi ise tek perdeli, kulak tırmalayıcıdır. Kur prosedürü karmaşıktır ve tek eşli sonuçlanır. Çiflter genellikle suyun yakınında, bir adada, kıyıda veya suda yüzen bir bitki örtüsünde koloniler halinde birbirlerine yakın bir biçimde yuva yaparlar. Yuva dişi tarafından yapılmış sığ bir çöküntüdür ve dişinin tüyleri ile çevrelenir. Dişi yumurtladıktan sonra erkek dişiyi terk eder. Erkekler dişileri bıraktıktan sonra tüy değiştirmek için büyük, tenha bir göle giderler. Bu göller üreme bölgelerine yakın olabileceği gibi kilometrelerce uzaklıkta da olabilir. Seçilmiş olan göller aynı bireyler tarafından her yıl kullanılır. İdeal bir tüy değiştirme gölü sığdır, besin kanyanğı çoktur ve korumalıdır. Dişi 8-11 adet zeytin-ten rengi yumurta yumurtlar, 26-28 gün boyunca kuluçkada yatar. Büyük bir yumurta grubu diğer Karabaş Patkalar hatta diğer ördek türleri tarafından yağmalamaya yol açabilir. Yeni doğmuş yavrular tüy ile kaplıdırlar ve çıktıktan kısa süre sonra yürüyebilir, yüzebilir ve kendilerini besleyebilirler, fakat yumurtadan çıktıktan 40-45 güne kadar uçamazlar. Hassas yavrular kendilerini yırtıcılardan koruyan annelerini takip eder.
Göçü
Bu tür tamamen göçmendir. Kuzey Kutup Dairesi'nin üst kısmında Mayıs sonu veya Haziran başında (buzul erimesine bağlı olarak) yalnız çiftler veya dağınık gruplar halinde ürer. Sonbahar göçü Ağustos ortasındaki tüy değiştirme döneminden sonra başlar, erkekler genelde dişi ve gençlerden daha kuzeyde kışlarlar, bu da kışın cinsel bir ayrıma yol açar. İlkbahardaki dönüş göçü genellilkle Şubat sonu gibi başlar, fakat üremeyen kuşlardan oluşan sürüler güneyde, kışlama bölgelerinde kalabilirler.
Popülasyonu
Türün tahmin Dünya nüfusunun 1,200,000-1,400,000 birey arasında olduğu tahmin edilmektedir. Genel olarak türün popülasyonu düşmektedir, fakat sabit veya artmakta olan popülasyonlar da olabilir. Türün genel düşmanları baykuşlar, kokarcalar, rakunlar, tilkiler, çakallar ve insanlardır. Karabaş Patkalar
genellikle kendilerini balık ağlarında buurlari ki büyük sayıda birey bu ağlarda boğularak ölür. Karabaş Patkalar kuş gribine yakalanabilirler, bu yüzden gelecekteki salgınlar popülasyonu etkileyebilir. Karabaş Patkalar birçok zorlukla karşılaşır, bunların en büyüğü insan yapılaşması nedeniyle oluşan habitat bozulmasıdır. Tüy değiştirirken ve kışın yükseleyen atık madde miktarı nedeniyle tehdit altında olur. Petrol ve kanalizasyon kirliliği de aynı zamanda türü etkileyen faktörler arasındadır. İncelenen çoğu Karabaş Patkanın yapısında çeşitli kimyasal maddelerin olduğu görülecektir.

1980'lerde tür istikrarlı bir azalış göstermiştir. Bunun başlıca nedenleri habitat kaybı, atıklar, üreme habitatındaki değişiklikler ve dişilerin hayatta kalma oranıdır. Havadan yapılan nüfus sayımlarının yanı sıra Karabaş Patka için halkalama projeleri de bulunmaktadır. Bu halkalamanın sağladığı veriler göç örnekleri, üreme başarıları ve hayatta kalma oranları hakkında bilgi verir.

Karabaş Patka aynı zamanda Danimarka, Almanya, Yunanistan, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, İran ve Kuzey Amerika'da bilinen bir av kuşudur.
Davranışları
Tamamen göçmendir. Kuzey Kutup Dairesi'nin yukarısında Mayıs sonu veya Haziran başında(buzul erimesine bağlı olarak) yalnız çiftler veya dağınık gruplar halinde, sıklıkla martı ve sumru kolonileri yakınında ürer, fakat kendisi koloni oluşturan bir tür değildir. Erkekler üredikten sonra tüy değiştirmek üzere kısa mesafe göç ederler, dişiler kuluçkadayken küçük veya büyük sürüler halinde toplanırlar (İzlanda'da 4000 bireye kadar). Dişiler genellikle üreme alanlarında tüy değiştirirler, fakat büyük miktarda dişi (500-1000 birey) üreme alanlarından uzakta tüy değiştirebilir. Tüy değiştirme dönemi boyunca 3-4 ay boyunca uçamaz. Sonbahar göçü Ağustos ortasındaki tüy değiştirme döneminden sonra başlar. Tür üreme dönemi dışında oldukça sürücüldür ve sıklıkla küçük veya büyük sürüler oluşturur, bu sürüler binlerce bireyden oluşabilir.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Bu konuyu görüntüleyenler

Benzer konular