Web Analytics

Türkiye'nin En Kaliteli Hayvansever Platformu!

Temiz arayüz, yenilikçi bakış açısı ve stabil bir duruş. Türkiye'nin ilk ve tek marka tescilli hayvanseverler platformu "Hayvanlar.com.tr"
Sevimli dostlarımız hakkında her tür bilgiye rahatça erişip sorunuzu sorabileceğiniz tek platform.

Tweety

Moderatör
Katılım
6 Ağu 2021
Mesajlar
8,000
Aldığı Beğeni
1
Yaş
38
Konum
Alaska
Minik Dostum
  1. Kuş
Kanaryaların, yaşadıkları müddetçe gece ve gündüz hayatlarını geçirdikleri, bakım, banyo ve besinlerini aldıkları ve hatta yavruları- ürettikleri barınaklarıdır. Bu barınaklar sağladığı işe göre türlü m ve boyuttadırlar: Eğitim kafesi, çiftehane (kuluçka kafesi) yarış a kalesi, hasta kuş kafesi, yaşama kafesi ve salmalar gibi. Kanaryayı satın almadan önce kafesini düşün ömürlerini içerisinde geçirecekleri bu kafeslerin büyüklüğü; kanarya türüne, içindeki kuşların adedine ve barınacağı devredeki göre adete göre değişir. Büyük boylu Hollanda kanaryaları, Borderler ve Irish kıvırcıkları için ortalama büyüklük 50 x 30 x 30 dır. Eğer bir çift kanarya düşünülürse bu büyüklük daha da fazla olup 60 x 30 x 30 dır. Yani yükseklik 30, genişlik 30 ve uzunluk 60 santimetre malıdır. Eğer kanaryalar yerli yani küçük yapılı ise kafesin büyüklüğü daha küçük olup genişlik 21, uzunluk 33, yükseklik 34 veya genişlik 22, uzunluk 35 ve yükseklik 35 santimetre olmalıdır. Bu kafesler metal ve tahtadan yapılırlar. En iyisi metalden yapı ardır. Eğer tahtadan yapılacaksa sade yapılmış olması ve kolay t halde bulunması gerekir. Bitlerin barınmasına yarayacak her oyuk ve süs teşkil edecek girinti çıkıntı bulunmaması lazım. Üstübeç gibi zehirli boyalar asla kullanılmamalıdır. Boyalar göze batar renkte ve fazla parlak olmamalıdır. Fildişi renginde veya sarımtırak açık renk boya, insanlarda olduğu gibi hayvan gözleri için de sükunet verici bir etkiye sahiptir. Genellikle kafes içindeki kuşun daha iyi görünmesi arzu edilirse tellerin siyah renge boyanması uygun olur. Tellerin arasındaki mesafe 13 – 15 milimetrede geniş olmamalıdır. Kafes tabanının temizliği mümkün olduğu kadar sık ve hiç bir köşede pislik bırakılmadan yapılmalıdır. Pislik ve yem artıkları yalnız parazitlerin işine yarar, çürüme kokma başlar ve nemlilik kül yapar. Kafesin büyüklüğü oranında gereği kadar kapısı olması lazımdır ki, temizlik esnasında her köşe – bucağa rahatlıkla uzanılabilsin. Bu kapılar dışarı doğru açılan yaylı ve sürgülü olmalıdır. Büyük kafeslerde kuşların kapatılacağı münasip bir bölme bulunursa temizlik, kuşlar huzursuzlaşmadan yapılabilir. Kuşun kaçması halinde mecbur olunacak kaçma ve kovalama da önlenmiş olur, Bu bölmenin buzlu camdan veya metalden olması iyidir. Kuşun duvarı gagalayıp kemirmemesi için kafesin arkasına ince bir teneke kaplamalıdır. Bu, bit bakımından tahtaya nazaran daha iyidir. Yukarıda işaret edildiği gibi tamamen metal kafesler kolay temizlenmesi bakımından çok elverişlidir. Bu kafesler arasında sökülüp takılabilen Dobrick’in kafes bataryası pek kullanışlıdır; arzu edildiği zaman tek kafes olarak veya guruplar halinde kurulur veyahut ihtiyaca göre gurup bölmeleri kaldırılarak bir salma haline getirilebilir. Yani kafesin büyüklüğü arzu edildiği kadar küçük veya daha büyük yapılabilir. İsterse çiftehane haline de getirilebilir. Bu kafesler çok hafiftirler. Yenilikleri, sulukları ve kuluçkalık yuvaları dışarıdan asılır.

YARIŞMA KAFESİ

Ötücü kanaryalar daima küçük kafeslerde bulundurularak jüriye takdim edilir. Bunlar 22 x 15 x 15 veya 28 x18 x 18 yani yükseklik , genişlik 18 ve uzunluk 28 santimetre büyüklüğündedir. Kafeslerin içinde tüneklerden başka bir şey yoktur. Tercihen dış tarafında biri diğeri yem için kaplar vardır. Avrupa’da bu maksat için hazırlanan bütün kafesler meşe, ak gürgen gibi sert ağaç kerestesinden yapılmıştır. Bunlar bir tabaka boya vernikle boyanmıştır. Kafesin di binde de ucu kıvrılmış bir çinko saç bulunur ve tabiatı ile iki de tünek. Kuşlar belirli zamanlarda bu kafeslerde bulundurulduklarından küçük olmasında bir sakınca yoktur. SALMALAR Bir çok kuşların bir arada bulundurulmasını sağlayan, yemlikleri, banyoluğu, su kaplan ve tünekleri bulunan büyükçe kafeslerdir. Salmalar kullanıldığı yere ve maksada göre iki türlüdür. A- Evlerinde uygun yeri olmayan amatörlerden kuvvetli kanaryalar elde etmek isteyenler ortalama boyutları 1,20 cm. UZUNLUK ve 60 ‘cm. DERİNLİK ve GENİŞLİKTE bir özel kafes (Salma) sağlamalıdır. Bunların tabanında temizlik ve kum için bir çinko levha bulunur içine 2-4 tünek konulabilir (ikisi aşağı ikisi yukarı). Bu tünekle kafesin iki nihayetinden 15’er .santim uzaklıkta olmalıdır. Kapı adedi 4 – 5 olup banyoluk ve sulukları dıştan konmalıdır. Bu tür salmalar çoğunlukla odalarda bulundurulur. Bu büyüklükteki salmalara 15-20 yavru konabilir. Buraya konulanlar ana ve babaları tarafından beslenme ve yemlenme müddetini tamamlayan yani 30 günü geçirmiş olan genç yavrulardır. Bu geniş yerde yavru larınızın uçuşu esnasında bir tünekten diğerine atladıklarını görerek zevk duyarsınız. Bu idman genç kanaryaların göğüslerinin ve diğer organlarının gelişmesine yardım ettiği için çok yararlıdır. Yaşlı kanaryalar için bu büyüklükteki bir salmaya 8- 10 kuş konabilir. B- Eğer kuş adedi çoğalır ve evin bahçesi de müsait olursa bu taktirde bir çok kuşları içerisine alan, etrafı ve üstü küçük delikli tellerle kuşatılmış bir tesis haline de getirilebilir. Böyleleri çoğunlukla hayvanat bahçelerinde ve evlerinde bahçesi olanlarda görülür. Büyüklüğü için bir ölçü verilemez. İçerisine konacak kuş adedi ile orantılıdır. Bu salmaların içerisine tabiatı andıracak şekilde tabii veya yapay ağaçlar veya dallar,su kapları, tünekler, yemlikler, banyoluklar, kuşların oynamasını sağlayan oyuncaklar da konur. Hatta bazı meraklılar tabiatı taklit ederek kuşların burada yavrulamasını da sağlarlar.Bu türlü salma tabanın topraklı—kumlu olması gerekir. Yön olarak ne çok fazla güneşli, ne de güneşsiz olan ve çok faz rüzgar tutmayan bir yer seçilir. Bilhassa sıçanlar ve tarla farelerinden ve diğer zararlılardan korunma ihmal edilmemelidir. Bu yüzden bir çok cins kuşların yok olduklarını bilinir. Bu türlü salmalar, bahçelerde olduğu gibi kapalı balkonlarda ve tavan aralarında da kurulur. Hatta evinin bir odasını bu işe ayıranlar da bulunabilir.

EĞİTİM KAFESLERİ

Bunlar küçük boyda olan kafeslerdir, 21 x 15 x 18 gibi. Yani uzunluk 21 cm., genişlik 15 cm., yükseklik 18 cm. dir. Bu kafesler Almanya’da her tarafı kapalı olan ve sadece sık telli kapısından dışarıyı seyretmesi mümkün olan diğer bir sandık kafesin içerisine onmak suretiyle çevre ile ilişiği kesilir. Yetiştirici kapısını açmak ve aralamakla alaca karanlığı ayarlar. Eğer eğitilecek kanarya adedi fazla ise bunlar, eğitim kafesleri içinde olarak özel surette yapılmış çift veya tek kapılı çekmecenin (dolabın) gözlerine soykütüğü yakınlıklarına göre tasnif edilerek altlı – üstlü ve yan yana yerleştirilir. Bu dolapların menteşe olan kapaklarında bir delik veya gerilmiş sık tel (tor) vardır. Veya dolaplar raf şeklindedir.Çekmeceleri yoktur. Kafeslerin araları kartonla kapatılır ve çekmecelerin kapıları yerine dolabı perde asılmak suretiyle aynı vazifeye devam edilir.

HASTA KUŞUN KAFESİ (tedavi kafesi)

Bazı hallerde hasta kuşun bulunduğu kafeste özel tedbirler almak gerekir. Örneğin, kemik kırıklarında olduğu gibi. Bu gibi hallerde mümkün mertebe az hareket etmesi gerektiğinden pek büyük kullanılmamalıdır. Hemen her hastalıkta RUTUBETLİ SICAKLIK kuşlara şifa hususunda bilhassa iyi etki yapar. Kafesin üstü açılabilir olmalı ki, içerisine termofor konabilsin. Çok sıcak su ile hafif ıslatılmış de kafesin üstüne konulursa içeride rutubetli bir sıcaklığın meydana gelmesine sebep olur. Fakat bunu yaparken kuşun yiyeceğini bilmesine dikkat etmeli, yani kalesi, adı geçen bezle sararak tamamen karanlık hale getirmemelidir.

ÇİFTEHANE

Kuşların üretilmeleri arzu edildiği zaman kullanılır. Kuşların kuluçkaya yatırılması işini gören bu kafese ÇİFTEHANE denir. Kanaryanın türü ne olursa olsun çiftehane geniş olmalıdır. En iyileri ortalama aşağıdaki boyutlarda olanlardır: 50 x 30 x 30 veya 60x 30 x 30 yani yükseklikleri 30, genişlikleri 30 ve uzunlukları 60 santim olanlardır. Veyahut uzunluk 50, yükseklik 40 ve genişlik 32 boyutunda olmalıdır. Bunların her taraf kapalı olması ve yalnız yüzünün demir tellerle parmaklıklı bulunması tercih, edilmelidir. Ticarette bunların metal olanları olduğu gibi tahta olanları da vardır. Kafeslerdeki gibi tabanlarında çinko levha bulunmalıdır. İçerisinde ömürlerini geçirdikleri adi bir kafes de çiftehane hizmeti görebilir. Fakat böyle bir kafes esmer kurşuni bir kağıtla çevrilmek ve üstü bir kartonla örtülmek lazımdır. Çiftehaneler tek bölmeli olduğu gibi iki veya üç bölmeli de olurlar. – Bu takdirde bölmelerde ayrı ayrı yanlık ve suluklar bulunur. Çiftehaneyi ortasından bölecek tel levha ile (kuşlar birbirlerini görürler) saç levha (kuşlar birbirlerini göremezler) birer santim aralıkla yan yana dır. Ve istenildiği zaman biri veya diğeri kullanılır veya ikisi de çıkarılarak çiftehane büyütülür.

ÇİFTEHANENİN YERLEŞTİRİLMESİ

Çiftehaneyi hava cereyanlarından uzak ve sabah güneşi alan yere koymalıdır. Yani kuzeye dönük tarafta olmamalıdır. Bu sayede ana, yavrularını çok erkenden beslemeğe başlar; Kafes ayak altında bulundurulmamalıdır. Hele bir gaz ocağının yanında veya üzerine rastlayan yerde asla olmamalıdır Çünkü saçılacak gazlar en sağlam ve sağlıklı kuşları bile zehirleyebilir. İmkan nispetinde sigara içilmeyen bir yeri de seçmelidir.

TÜNEKLER

Ticarete satılan kafeslerde, tüneklerin çap itibariyle değişik oldukları görünür. Bunlar, kuşların büyüklüğüne göre 13 – 14 mm. çapında olmalıdır. Yanı kuş tüneği kuvvetle kavrayabilmeli ve tırnak uçlarını rahatlıkla kavuşturabilmelidir. Tünekler mürver ağacından yapılmalıdır. Her iki ucuna birer küçük delik açılabileceği gibi alt tarafına da küçük delikler açılır ve bitler buralara sığınacaklarından gündüzleri tünekler kaynatılarak veya sodalı sulara batırılarak yok edilir. Tünekleri bizde olduğu gibi kamıştan koymak da salık verilir. Yalnız bu çubuklara bitlerin toplanabilmeleri için her iki ucuna (boğumlara) birer delik ve ayrıca kamışa bir kaç adet derince küçük çentik açmayı unutmamalıdır (kamışın boğumları arası örgü şişiyle veya ısıtılmış demir teflerle delinmelidir).. Bir kafese bu tüneklerden iki veya üç tane konur. Üç konacaksa su kabının sağına soluna olmak üzere iki çubuk aşağıya, bir tanesi de yukarıya, tam ortaya yerleştirilir. Böylece altına konanlar dışkı ile kirlenmekten kurtulmuş olurlar.İki tane konacaksa ikisi de üstte olmalıdır. Yükseklik bakımından kuşun dik durduğu zaman başının kafesin üstünden bir kaç aşağıda kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Yem ve su kaplan mümkünse camdan, bulunmadığı takdirde metalden veya plastikten olmalı ve en iyisi dışardan konmalıdır.

IRMAK KUMU

Irmak kumu, içinde bulunduğu kireç ve mineral maddelerden dolayı kafes kuşları için çok yararlı ve hatta vazgeçilmez bir eleman.Kafesin dibinde bulunan çinko veya alüminyum levhaya oldukça kalın bir tabaka halinde serpilir. Kumu her yenilediğinizde kuşunuza dikkat ediniz o, size memnuniyetini ifade eden cik (teşekkür) sesi ile karşılık verecektir. Kum serpildikten sonra kanarya tünekten hemen aşağıya iner ve kumun ötesini berisini gagası ile onu yiyormuş vaziyet alır. Bu kum: her tarafta bulunur. Denizi bulunan yerlerde güçlük çekilirse aynı irilikte deniz kumu da olabilir. Bazı yayınlar, çaresizlikte toprak alıp kül ilave etmeyi ve üze bir çimdik mutfak tuzu serpmeyi salık veriyorlar. Ancak taşın gördüğü hizmeti unutuyorlar. • Küçük taşlı temiz toprak bulunursa (ki her yerde mutlaka vardır)çok iyidir. Çünkü kalıntı elemanlarını ve ufacık mahlukları içende bulundurur ki, bu da kuşlar için çok yararlıdır. Biz kum ve küçük taşlı temiz bul takdirde sert taşların kırılıp mercimek ve darı büyüklüğüne getirilerek ve toprakla karıştırılarak kafese serpilmesini daha uygun ve maksada elverişli bulunur. Malum olduğu üzere kuşların dişleri olmadığından küçük taşlar kanaryaların taşlığında diş ödevini görerek besinleri parçalarlar.

BANYOLUKLAR

Bütün çiftleşme müddetince, yavruların yumurtadan çıkmasına kadar, kanaryaların her sabah banyo yapmaları sağlanır. Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz banyo almak yasaklanır. Dişi kanarya yıkanmak arzu ederse yavruları büyütme devresi sonuna kadar içme suyu kabındaki su bu işe yeterlidir. Yavrular bir defa yuvadan. dışarıya çıktı mı yine banyoluk her sabah konabilir. Bunlar etrafı çinko ile çevrilmiş ve kafese dışardan takılan cam banyoluklar olmalıdır. Bu tür olanlar en iyileridir. Eğer yoksa plastik banyolukları tercih etmelidir. Banyoluklar kafes içinde kullanılmamalıdır. Bunlar, etrafta bulunan her şeyin ıslanmasına ve neticede kokmasına ve bir çok pisliklerin meydana gelmesine sebep olurlar.

YUVALAR

Ticarette yuvaların çeşitleri vardır. Bunların; tahtadan, çinkodan, türlü tellerden, plastikten, sepetten yapılarak içi kumaşla döşenmiş olanları bile vardır. Fakat ne yazık ki, bütün bu yuvaların kusur ve sakıncaları arzu edilen derinlikte olmamalarıdır. Geniş yuvalarda yeteri derecede derinlik bulunmaz.

KUTU YUVA

Yukarıda işaret edilen sebepten dolayı kutu yuvaların sağlanması tercih edilir. Bunlar kuluçka kafesinin kapı dışına konulur. Bu türlü yuvaların çinkodan ve tahtadan yapılanları vardır. Bunlardan. metal olanları (dezenfeksiyona müsait olmaları nedeni ile bitlerin barınmalarına engel olacaklarından dolayı) tercih edilmelidir. Kutu yuvalar derinlik bakımından gerekli arzuyu karşılayamamakla beraber yuvadaki yavruların aşağıya düşmesini önlediği için yaralıdır. Bundan başka yetiştirici için yuvaya yetişip kanaryaların halkalarını takmak veya herhangi bir işlerini yapmak gibi kolaylıkları vardır. Yuvalar için derinlik 6 santimetre olursa idealdir.

KÜÇÜK SAKINCALAR

Türlü kafeslerde bulunan kanaryalar, bazen suda yıkandıktan sonra, ıslak ayakları ile kuma. inerler ve kumla pisliğini karıştırarak yapışkan bir madde teşkil ederler. Bu madde kanaryaların ayaklarına topakçıklar halinde yapışır. Böyle kuşlar tutulup ayaklarındaki topakçıkları ılık suda yumuşatılarak parça parça çıkar. Bunlardan kurtulan kanarya derhal bulunduğu yerde uçmağa başlar, bu bir sevinç işaretidir, Topakçıklar kuluçkada yatanlar için çok zararlıdır. Çünkü yumurtaların döndürülmesinde zedelenme olabilir.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Bu konuyu görüntüleyenler

Benzer konular